GYEON Q2 VIEW

DKK 159,00

Ryd
Varenummer (SKU): N/A Kategorier: , ,

Beskrivelse

Gyeon Q2 View – coating til din frontrude – giver ekstra comfort, og øget sikkerhed

Gyeon som er en af verdens førende indenfor coatings, har også udviklet en coating til ruden på din bil. Gyeon Q2 View er også det man kalder en usynlig vinduesvisker – dvs ruden får en vandafvisende coating som gør at vandet skyder fra ruden når du kører. Derved bruger du minimalt dine vinduesvisker når du kører. Virker bedst ved hastigheder fra 80 km til 130 km i timen

En behandling holder ca 12 mdr og er nem at påføre.

GHS07: Akut toksicitet. Oral, dermal og ved indånding. Hud- og øjenirritation. Hudsensibilisering. Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering. Luftvejsirritation. Narkotiske virkninger.

GHS08: Sensibilisering ved indånding. Kimcellemutagenicitet. Carcinogenicitet. Reproduktionstoksicitet. Specifik målorgantoksicitet enkelt og gentagen eksponering. Aspirationsfare.

GHS02: Brandfarlige gasser, aerosoler og faste stoffer. Pyrofore væsker og faste stoffer. Selvopvarmende stoffer og blandinger. Stoffer og blandinger, som i kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser. Organiske peroxider.

Yderligere information

Størrelse

20 ML

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “GYEON Q2 VIEW”