GYEON FABRIC COAT, STOFCOATING

DKK 109,00DKK 295,00

Ryd
Varenummer (SKU): N/A Kategorier: , ,

Beskrivelse

Gyeon Q2 Fabric Coat, 120ml – super effektiv sæde coating

Coating er nu også blevet muligt til dine sæder, så du kan beskytte betræk mod misfarvning og slid.

Vi kender alle det flotte look af nye sæder – hvis du vil fastholde denne – kan du med fordel anvende Gyeon Q2 Fabric Coat

Gyeon Q2 Fabric Coat – giver den absolut bedste UV beskyttelse på markedet – derved fastholder du farverne på dit sædebetræk

Gyeon Q2 Fabric Coat – giver sæderne et smuds afvisende beskyttelse – herunder et vandafvisende beskyttelse – nemt og bekvemt hvis der er børn i bilen

Vores ekstra tips – kan med fordel også anvendes til cabriolet tag i stof!

GHS02: Brandfarlige gasser, aerosoler og faste stoffer. Pyrofore væsker og faste stoffer. Selvopvarmende stoffer og blandinger. Stoffer og blandinger, som i kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser. Organiske peroxider.

GHS05: Ætsnings og korrosionsfare. Metalætsende. Hudætsning og alvorlige øjenskader.

GHS07: Akut toksicitet. Oral, dermal og ved indånding. Hud- og øjenirritation. Hudsensibilisering. Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering. Luftvejsirritation. Narkotiske virkninger.

GHS08: Sensibilisering ved indånding. Kimcellemutagenicitet. Carcinogenicitet. Reproduktionstoksicitet. Specifik målorgantoksicitet enkelt og gentagen eksponering. Aspirationsfare.

GHS09: Fare for vandmiljøet – akut og kronisk.

Yderligere information

Størrelse

120 ML, 400 ML

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “GYEON FABRIC COAT, STOFCOATING”